27/10/2021 Samverkan och lyhördhet som framgångsfaktorer

Victor Triantafyllidis är verksamhetschef inom Service och Logistik på Capio S:t Görans Sjukhus, ett verksamhetsområde som rymmer tjänster inom lokalvård, vårdnära tjänster, patientservice, inköp, medicinteknisk utrustning och fastighet. Tidigare har han framför allt verkat inom hotellindustrin, senast som VD på Clarion Hotel Stockholm. Och det var nyfikenheten på en ny bransch, som till slut ledde honom till en chefsroll inom sjukvården.

– Jag ville testa nytt och såg likheter mellan hotellbranschen och sjukvården. Arbetet kretsar kring ett servicetänk med personalintensiva arbetsuppgifter och funktioner, där det ur ett ledarskapsperspektiv handlar om att motivera personalen för att gemensamt uppnå det bästa för antingen hotellgäster eller patienter, säger Victor.

Med stora penseldrag kan man beskriva Victors uppdrag som att få service och support till klinikerna för att underlätta och effektivisera driften samt att vara ett stöd i det dagliga arbetet. Han tillhör också en projektgrupp som tillsammans med Regionen bygger och utvecklar nya vårdfastigheter inom Capio S:t Görans Sjukhus. Där ser han en av vårdens stora utmaningar: hur lokalmässiga förutsättningarna ska bidra till och stötta verksamhetens utveckling.

– För att lyckas krävs samverkan, samarbete och lyhördhet. Men också att våga utmana gamla sanningar och föreslå alternativa lösningar. Inom vissa aspekter är sjukvården konservativ, men det finns också många moment och personer som är väldigt positiva till utveckling och förändring. Och de senaste 1,5 åren med pandemi har gjort skillnad, förändring sker enklare nu efter att vi haft flera och snabba förändringar under en period, säger Victor.

Victor trivs med sitt arbete och framför allt att samarbeta med olika typer av personer och med olika typer av roller inom organisationen. Alla är där för samma syfte: att bedriva sjukvård med patienten i fokus. Därför menar Victor att det är av yttersta vikt att samla perspektiv för att skapa en helhetsbild.

– Det är faktiskt ganska vanligt att stora verksamheter tror att en profession eller person sitter inne med rätt svar eller lösning. Men det finns alltid olika förutsättningar och samband att ta hänsyn till. Ett bra svar är sällan entydigt, mitt stora tips är att skapa en helhetsbild genom att lyssna till alla som på något sätt berörs av eller är delaktiga i utvecklingen, säger Victor.

Just vikten av att samarbeta över verksamhetsgränser tycker Victor har blivit ännu tydligare under pandemin. Människor behöver varandra för att lösa den här typen av utmaningar och det har bidragit till att vår verksamhet, Service och Logistik, idag är en mer integrerad del av vården.

– Den initiala bristen på skyddsutrustning, gjorde att vår verksamhet blev viktig. Det bidrog till att öka förståelsen för hur viktigt det är med genomtänkta logistikflöden och att vår verksamhet nu involveras i högre grad. Och inom verksamheten har vi själva upptäckt utvecklingspotential inom både service och logistik, säger Victor.

Sjukvården står inför stora förändringar och utmaningar, digitaliseringen är i full blom och nya aktörer kommer in på marknaden. Dessutom blir människor allt äldre, det råder brist på sjukvårdspersonal och kostnaderna stiger. Det är stora samhällsfrågor som behöver lösas med en mängd olika initiativ och handlingar.

– Framtiden känns spännande i hur vi med små och stora medel kan ta oss an den här typen av utmaningar och möjligheter. Vi måste våga blicka framåt, våga utmana befintliga arbetsmetoder och våga prova nytt. Och inse att allt inte måste ske genom stora kliv, även små steg kan leda till rätt väg, avslutar Victor.

Intresserad?
Denna webbplats använder cookies
Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.
Ok
x