Vi levererar från dag ett

Alla våra projekt präglas av nya tankesätt och vår samlade erfarenhet från tidigare uppdrag. Vårt arbetssätt är projektbaserat och karaktäriseras av engagemang, mod och högkvalitativa resultat.

När Capio St. Görans Sjukhus beslöt sig för att utöka sina lokaler och optimera dem för framtidens sjukvård så kontaktade de oss. Målet med utbyggnaden var bl.a. att få ytterligare 29 000 kvadratmeter, 96 nya vårdplatser, nya operationssalar och en sterilcentral.
Capio St. Görans Sjukhus
Precuris ansvar var att "aktivera" de nya lokalerna, se till att de utrustades, blev funktionella och redo att tas i bruk. Vi ansvarade för inredningen, installerade och testade all utrustning och gjorde även vissa ytterligare byggnadsarbeten.
Karolinska Universitetssjukhuset
2018 flyttade Karolinska Universitetssjukhuset till helt nybyggda lokaler i Solna och blev ett av de modernaste sjukhusen i världen. Under detta imponerande projekt fick Precuris äran att installera och driftsätta utrustning för sterilisering av teknisk utrustning – främst desinfektion.
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholms läns landsting beslöt sig för att investera i ett patientövervakningssystem för att optimera patientflödet och öka patientsäkerheten. De ville ha ett komplett system som kunde användas av olika sjukhus i regionen och behövde då upphandla ett system för patientövervakning. Det var då PreCuris kom in.
Stockholms läns landsting
I slutet av 2019 planeras nybyggnation av operationer (OR) och avbildning (röntgen- och MR-avdelningar) vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Stockholm är en region i snabb utveckling. För att tillgodose det växande behovet av vård genomför Region Stockholm en av de största investeringarna någonsin inom hälsovård.
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
När Capio Aleris Sabbatsberg bestämde sig för att ackreditera sin röntgenavdelning till ISO 17025:2017, kontaktade de oss. Målet var att ha den högsta möjliga standarden i alla sina processer. Vårt uppdrag i det här projektet var att samarbeta med ledningen i Aleris Röntgen, samt ledningen och personalen på Aleris Sabbatsberg röntgenavdelning, för att implementera ISO 17025 i deras röntgen-, DT-, och MR-metoder.
Aleris Sabbatsberg
Intresserad?