När Capio St. Görans Sjukhus beslöt sig för att utöka sina lokaler och optimera dem för framtidens sjukvård så kontaktade de oss. Målet med utbyggnaden var bl.a. att få ytterligare 29 000 kvadratmeter, 96 nya vårdplatser, nya operationssalar och en sterilcentral.

Precuris uppgift i detta projekt var att samarbeta med Capios service- och logistikavdelning och hantera både bygget och drifttagningen – samt samordna och se till att alla processer förlöpte problemfritt. Tack vare vår mångåriga erfarenhet av sjukhusmiljöer kunde vi hjälpa Capio att förnya sina arbetsrutiner för att de skulle passa den moderna och effektiva institution de siktar på att vara. Vi uppgraderade deras ledningssystem, inköpsprocesser, samordnade och organisationsutvecklade MT och IT, samt skötte ekonomi och budgetering. Vårt mål är att nya St. Görans Sjukhus ska bli en inspirationskälla för andra institutioner som siktar mot framtiden.

Detta gjorde vi

 • Ledde byggnadsarbete och drifttagning
 • Såg till att processer och samordning förlöpte problemfritt
 • Omformade arbetsrutinerna
 • Uppgraderade ledningssystemen
 • Uppgraderade inköpsprocesserna
 • Förbättrade MT- och IT-samordningen
 • Uppgraderade organisationsutvecklingen
 • Ekonomi och budgetering
 • Uppföljningar och förbättringar

Resultat Våra siffror

 • 6000 New admissions per year
 • 96 New care beds
 • 29 200 m² New construction
 • 10,000 m² Rebuild
Intresserad?