Ett av våra delprojekt i nybyggnationen är att vi är upphandlingsansvariga för att hitta leverantörer av medicinteknisk utrustning till den nya sterilcentralen. Precuris har ansvarat för olika faser i upphandlingar tidigare, men det här projektet är det första som sträcker sig från start till mål.

I projektet ska Precuris ta fram underlag och göra kravställningar till upphandlingen, utvärdera kandidater och presentera kandidaterna för sjukhusverksamheten. När leverantören är vald, är Precuris sedan ett stöd i detaljprojekteringen och leveransflödet för att utrustningen ska kunna implementeras på ett bra och smidigt sätt för alla.

”Ingen sterilcentral är den andra lik och därför är det otroligt viktigt att förstå verksamhetens behov och flöden. Vår erfarenhet från sjukvården i allmänhet och sterilcentraler och medicinteknisk utrustning i synnerhet, kommer att underlätta i projektet och förbättra det färdiga resultatet. Vi har koll på hela kedjan.”

– Preben Andreassen

Projektet i siffror

  • 23 000 m² Konstruktion
  • 6 Operationssalar
  • 28 Undersöknings- och mottagningsrum
  • 287,8 Kostnadsuppskattning etapp 1-3 i MSEK
Intresserad?